1. Thiết kế thi công hệ thống điện, tự động hóa.
  2. Thi công tủ điện điều khiển, tủ điện khởi động.
  3. Lập trình hệ thống SCADA/HMI.