Biến tần power electronic

Công ty điện tự động hóa Quang Trung cung cấp biến tần Power electronic của Tây Ban Nha.

Phạm vi làm việc kép (quá tải 150% ở 50 ° C ở chế độ nặng và 120% quá tải ở 40 ° C ở chế độ làm việc bình thường) của IP20 đảm bảo khả năng tương thích trong các ứng dụng tải bình thường. Các mô hình IP66 / NEMA4X của chúng tôi cung cấp hoạt động đảm bảo ngay cả trong các điều kiện bất lợi nhất.

Bảo hành 3 năm.

Danh mục: