Cung cấp hệ thống điện tự động hóa lò hơi 30 MT/h ở Nigeria năm 2014